VERSENYSZABÁLY

 

 

1. Indulási szabályok, nevezési díj, nevezési tudnivalók


 

1. 1. Általános információk az induláshoz

a) A túrán csak az előre benevezett és a nevezési díját befizetett személy indulhat!

b) A kedvezményt (nevezési díjból) igazoló iratok másolatát (elektronikusan) a nevezéssel együtt kell elküldeni és azokat a regisztrációnál (eredetiben) felmutatni!

c) A túrán mindenki a saját felelősségére indul! Ezt a regisztrációnál írásban is vállalja!- 18 év alatti személy a túrán csak szülői engedéllyel, vagy szülői felügyelettel vehet részt! A regisztrációnál ezt köteles jelezni és az igazolást bemutatni! Legalább egy szülőnek aláírásával igazolnia kell, hogy tudomása van róla, és hozzájárul hogy a gyermeke a rendezvényen részt vegyen. A szülői engedélyen szerepelnie kell a szülő telefonos elérhetőségének. 
d) A túrát kizárólag turistautak és aszfaltozott utak használatával, kizárólag gyalogosan lehet teljesíteni!
e) A túra rossz időjárási körülmények esetén is megrendezésre kerül.


1. 2. Indulási létszám, a túra feladása

a) A túrán 3-4-5 fős létszámú csapatok indulhatnak.

b) Azok a csapatok, akik 2 fővel neveztek, vagy a verseny napján a regisztrációnkor 2 fővel jelennek meg csak versenyen kívül indulnak a túrán. Teljesítményük kiértékelésre kerül, de a végereményben - és így az eredményhirdetésen is - a versenyben résztvevő csapatok eredményei után kerülnek feltűntetésre. 

c) A verseny közben 2 főre csökkent csapatokra nem tartozik az I.1.2. a) pont.

d) Amennyiben valaki feladja a túrát,  a csapatnak tájékoztatási kötelezettsége van a főszervező felé! A túra feladása a menetlevélen rögzítésre kell, hogy kerüljön! Ezt akár a csapattársak vagy bármely szervező/pontőr a feladás helyén megteheti. A menetlevélre fel kell írni a feladó csapattárs nevét, a feladás időpontját, valamint helyét. (Ha ez nem történik meg, a csapat büntetésben részesül)

e) Amennyiben valaki a verseny feladása mellett dönt bármilyen közlekedési eszközt igénybe véve visszatérhet a Bázisra. A visszatérés során is csak kijelölt turistautakon és közutakon közlekedhet.

f) A túrát feladó Bázisra történő visszaszállítása nem a túraszervező feladata. Amennyiben mégis szervezői segítséggel történik a visszaszállítás maximum 500 Ft/fő összegű mentési költség fizetendő a Bázison. Ittas befolyásoltságból származó mentés esetén 1.500 Ft/fő összegű mentési költség fizetendő a Bázison. 
g) Minden túrát feladó csapattag 100 pont levonást eredményez a csapatának.

h) A csapat minimum létszám 2 fő alá nem csökkenhet.

2. A túraversenyről


 

a) Az objektumok érintési sorrendje tetszőleges. Nem kötelező érinteni minden objektumot, de célszerű a lehető legtöbbet. Az őrzött objektumokon megoldható feladatok megoldása sem kötelező, de szintén célszerű. 
b) Az adott objektumokat a csapatoknak személyesen kell felkeresniük!

c) Az őrzött pontok nyitvatartási idejét a menetlevél tartalmazza.

d) Az őrzött objektumokon lévő feladatok teljesítéséhez a csapat összes tagjának az őrzött objektumra történő együttes beérkezése szükséges!

3. Menetidő, időtúllépés:


 

A túra 18 órás szintidejű. Időtúllépéskor minden megkezdett óráért az összpontszám 10 %-a kerül levonásra. A menetidő megegyezik a rajtidő és a célidő között eltelt idő valamint a holtidő különbségével, tehát a holt idő nem számít bele a menetidőbe.

4. Holtidő: A menetlevél leadása a pontőrnél és a feladat elkezdése között eltelt idő.


 


5. Feladatok és a Pontozás:


 

5. 1. Őrzött objektumokon szerezhető pontok

 a) Objektum érintése: Minden őrzött objektum pontőr által igazolt érintése 50 pontot ér.
b) Tét megállapítása: Az érintésért járó 50 pont a helyszínen kockára tehető az őrzött objektumon teljesíthető feladat megoldás esetén.

b) Értékelés: A feladat megoldását -az előzetesen megadott, az adott feladatra vonatkozó szabályok szerint - a pontőr értékeli.
c) Minősítés: Az értékelést követően a pontőr objektív módon minősíti a feladatmegoldást.
d) Eredmény: A minősítés alapján a pontőr kiszámolja és adminisztrálja az objektumon szerzett pontok értékét.

e) Mivel az őrzött objektum érintéséért 50p jár, a következőkben ezzel játszhatnak a csapatok. De egy őrzöt objektumon csak az adott objektum érintéséért járó 50p-ot lehet kockáztatni.
f) Egy-egy objektumon feltehető pontszámok mértéke 0-50 pont.
g) A feladatteljesítés alapján a minősítés az alábbi 3 kategória szerint történhet:
-  0-49%-ig teljesített feladat: a kockára tett pontszám elvész és csak a nem kockáratett lesz jóváírva.
-  50%-os teljesítményért: a kockára tett pontszám 1×-es szorzóval lesz jóváírva, azaz visszakapják a kockára tett összeget
-  51-100%-os teljesítményért: a kockára tett pontszám 2×-es szorzóval lesz jóváírva, azaz a kockára tett összeg kétszerese kerül jóváírásra a nem kockáztatott pontok mellett.

  

Értékelés
(a feladatteljesítés mértéke)

Minősítés
(%)

Eredményszámítás
módja

Példa
(Tét=30 p)

0-49%

0 %   (rossz)

Y+0

20+0=20 p

50%

50%   (necces)

Y+X

20+30=50p

51-100%

100%   (szuper)

Y+(2X)

20+60=80p
X: TÉTként feltett pontok (a példában 30p)
Y: NEM feltett pontok (50-X) (a példéban 20p)

(Példa: 50pont az érintésért, a feladatért kockára tett pont ebből 30p, fennmaradó 20pont biztonságban marad. A játékot 45%-an teljesített csapat a 20p-tal lesz gazdagabb. 50%-ot teljesítő csapat 50ponttal távozik az objektumról. Az a csapat amelyik 60%-ban teljesíti a feladatot, 80p-tal távozhat.)


5. 2. Őrizetlen objektumokon szerezhető pontok

a) A menetlevélben előre megadott őrizetlen objektumok igazolt érintése az objektumra vonatkozó, a menetlevélben szereplő, kérdésre adott válaszok kiértékelésével történik.

b) Az őrizetlen objektumok érintéséért objektumonként 5-10 pontérték kapható.

c) Az őrizetlen objektumok esetében a menetlevélben KÖTELEZŐ feltűntetni a válaszadás időpontját is. Ennek hiányában az adott objektumra adott válasz - függetlenül annak helyességétől - nem kerül pontozásra.


5. 3. Transzfer feladatok (menet közbeni feladat)

a) Transzfer feladatokat a csapatok az őrzött pontokon a csapat kérésére kaphatnak, melyeket megoldás követően a célban adhatnak le.

b) A transzferfeladatok jó megoldásáért maximum 20 pont adható.


5. 4. Rejtvény feladat

a) A feladat során a csapatok minden előre megadott őrzött objektumon egy-egy karaktert gyűjthetnek a rejtvényből. A karakter megadása nem a pontőrök feladata!
b) A feladat megoldásához, és a maximális pontérték eléréséhez nem szükséges minden karakter összegyűjtése. 
c) A megoldást a menetlevélbe kell a csapatnak megadnia! A feladatért jó megoldás esetén 50 pont jár. Minden karakter begyűjtéséért nem jár a pont, csak a helyes megfejtésért.


5. 5. Szemétszedés

A csapatok a túra során kapnak egy-egy szemeteszsákot. A zsákba lehetőségük van a saját hulladékuk és az erdőben talált hulladékok elhelyezésére. A szeméttel teli szemetes zsák célnál történő felmutatását 20 ponttal jutalmazzuk csapatonként.

5.6. Csapatpóló, Csapatzászló

a) Nem kötelező felszerelés. A csapatpóló és a csapatzászló a csapatok megkülönböztetésére és a hangulat fokozására szolgál.

b) A csapatpólóért és a csapatzászlóért 5-5 pont adható, ha az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelel. 
c) utalnia kell a csapat nevére

d) jól láthatónak kell lennie

e) nem lehet márkanév

f) a csapatfotózáson a csapat viseli, a zászlót bemutatja


6. Mozgó pontőrök


 

a) A mozgó pontőröknél is lehet feladat! Viszont nincs minden mozgó pontőrnél feladat! 
b) A mozgó pontőrök feladata a csapatok ellenőrzése és nem pont előnnyel járó segítése. . - Ellenőrzés céljából a menetlevél átadása a mozgó pontőr számára kötelező. A mozgó pontőrök fényképeket is készíthetnek az útközben ellenőrzött csapatokról, és ellenőrizhetik a menetlevélben már feltüntetett érintési időpontokat. 
c) Ha a menetlevélben bármely objektumra vonatkozóan olyan választ találnak, melyhez nincs időpont, vagy irreális időpont szerepel a mozgó pontőr kötelező feladata ezek Menetlevélben történő egyértelmű jelzése! 
d) A mozgó pontőrök általában a fakultatív pontokon és az azokhoz vezető utakon tartanak ellenőrzéseket.


7. Büntetések, egyebek


 

7. 1. Szétválás esetén

a) A túra folyamán a csapatoknak tilos szétválniuk! Szétválás: két objektum időben közel azonos érintése. 
b) Az a csapat, amely ellenőrzés során nem tud 5 percen belül teljes létszámmal megjelenni szétválást követ el. 
c) Ha egy csapat szétválik, az összpontszámának minimum az 50 %-a kerül levonásra!


7. 2. Információhoz jutás

a) Ha a csapat jogszerűtlenül jut információhoz, az összpontszámának minimum az 50 %- a kerül levonásra! Jogtalan információhoz való jutás: Két csapat egymással fakultatív pontokat cserélnek 
b) A túrán a helyi lakosságtól való érdeklődés, információkérés nem tiltott.


7. 3. Egyéb rendelkezések
a) A túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni! Tömegközlekedési eszköz, vagy egyéb jármű igénybevétele, az adott versenyző túrájának feladását jelenti! Ha a csapattag továbbra is a csapattal tart e szabály megszegése után, a csapat feladását jelenti.
b) Természetvédelmi őrök ellenőrzik a csapatokat. A védett természeti értékek károsítása vagy veszélyeztetése miatt büntető eljárást kezdeményezhetnek, valamint bírságot szabhatnak ki. Kérünk mindenkit, amennyiben ellenőrzést kap a csapata, a Természetvédelmi Őrszolgálat utasításai alapján cselekedjen. 
c)  Láthatósági mellényt viselése és a zseblámpák használata éjszaka és szürkületben, illetve forgalmasabb útszakaszon nappal is kötelező! 
d) Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése stb… 
e) Bármilyen csalásért az adott személyt 1 évre eltiltjuk a túráinkon való részvételtől! 
f) Kérjük, vigyázzatok a természeti és épített értékekre, és ne szemeteljetek! Ha egy csapatot, csapattagot rongáláson és/vagy szemetelésen tetten érünk, kizárással büntetjük. 
g) A büntetőpontok a csapat menetlevelére és a szervezők nyilvántartásába kerülnek felírásra.
h) Amennyiben bármilyen csalás kiderül (akár a túrát követően is), azt az eredményhirdetés után is szankcionálhatjuk. 
i) A túra során csak jelzett turistaúton és aszfaltozott utakon haladhattok. Abban az esetben letérhettek a jelzett turistautakról, amennyiben olyan őrizetlen pontot szeretnétek begyűjteni, amely nem turistaút mellett van. 
j) Egyesületünk csak olyan helyre helyezett őrizetlen pontot, mely egyeztetve lett a Nemzeti Park munkatársaival.


8. Az elsősegély csomag
a) Elsősegély csomag csapatonként kötelező. 
b) Az elsősegélycsomagért külön pont nem jár!

Az elsősegélycsomag minimális tartalma: 
- steril gyorskötöző pólya 4 db (10cm X 5 cm) 
- steril mull-lap 1 db (6X6 cm/100 lap) 
- steril mull 2 db (1/2m X 80 cm) 
- kéztisztító lap 3 db 
- ragtapasz 1 db (1,25 cm X 5m) 
- háromszögletű kendő 1 db (100X100X141 cm) 
- olló 1 db 
- biztosítótű 3 db 
- fólia kesztyű 2 pár 
- centerplast 2 db (6cm X 10 cm) 
- sebfertőtlenítő oldat 1 doboz


9. Záró rendelkezések


a) A szabálytalankodók büntetését sem a szervezők sem a Hamahama Természetjáró Egyesület nem vállalja magára. 
b) A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítást követően a versenyszabályzatot nem módosítják! 
c) A túrát az a csapat éli túl, mely legalább 2 db előre megadott őrzött pontot és 10 őrizetlen pontot igazoltan érint. A menetleveleket a célban kell leadni! 


Budapest, 2012. március 10.

Szervezők

x= tétre feltett összeg, y=fennmaradó összeg az érintésből (50-x)

Figyelem! Ez az oldal sütiket használ!

A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a sütik használatához.

I understand

 

Túráinkat - szerencsére - más oldalak is szívesen átveszik, de sajnos nem mindig frissítik!
FONTOS, hogy a VÉGLEGES és PONTOS információkat MINDIG ezen az oldalon találod!