Nyomtatás

VERSENYSZABÁLYZAT

1. Indulási feltételek:


1.1. A túra kezdő túrázóknak nem ajánlott!

1.2. A túrán csak az előre benevezett, és a nevezési díját befizetett személy indulhat!

1.3. A túrán mindenki a saját felelősségére indul! Ezt a regisztrációnál írásban is vállalnia kell!

1.4. 18 év alatti személy a túrán kizárólag szülői felügyelettel vehet részt!

1.5. A túrán minimum 3 és maximum 5 fős létszámú csapatokkal lehet indulni.

1.6. Minden résztvevőnek a láthatósági mellényét felső ruházatként kell viselnie!

1.7. A túra extrém rossz időjárási körülmények esetén is megrendezésre kerül.

 

2. A túraverseny menete:


2.1. Az ellenőrző pontok érintési sorrendje kötött!

2.2. Az adott pontokat a csapatoknak személyesen kell felkeresniük nyitvatartási időben.

2.3. Az első kettő őrzött pont nyitvatartási idejét a menetlevél tartalmazza, a többi őrzött pont nyitvatartási idejét és helyét a túra folyamán tudják meg a csapatok.

2.4. Kevés számú őrizetlen pont is található a pályán. Ezek érintése a rájuk vonatkozó kérdésre adott pontos válasszal történik.

2.5. Az őrizetlen pontok értéke percben kerül meghatározásra a menetlevélben.

2.6. Az őrizetlen pontok érintéséért járó percek a célba érkezést követően a menetlevél kiértékelésével kerülnek összeszámolásra, és a menetidőből levonásra.
2.7. A túra folyamán a csapatok - saját felelősségükre - szétválhatnak! (szétválás: két objektum időben közel azonos érintése.)

2.8. A túraverseny pályáján 6 db őrzött pontot helyeztünk el, melyből egyet Bónusz pontnak neveztünk el. A Bónusz pont helyét és nyitvatartási helyét a harmadik őrzött ponttól adjuk meg, illetve a szervezőktől tudható meg telefonon keresztül a túra napján 18:00 - tól – illetve személyesen.


3. Menetidő:


3.1. A túra 12 órás.

3.2. A holt idő nem számít bele a menetidőbe.

Holt idő: Több csapat egyidőben történő őrzött pontra érkezése esetén az esetleges várakozási idő, melyet a pontőr állapít meg, és adminisztrál a mentlevélben illetve saját nyilvántartásában.

3.3. Az őrizetlen pontok érintéséért járó percek nem számítanak bele a menetidőbe.

Menetidő kétféle létezik:

3.4. Tényleges menetidő: a rajttól a célba érkezésig eltelt idő mínusz a holtidő.

3.5. Abszolút menetidő: tényleges menetidő mínusz az érintett őrizetlen pontokért járó időérték.

 

4. Értékelés:


4.1. A pálya területén 6 db őrzött pont található, melyből egy Bónusz pont.

4.2. Minden őrzött pont érintése csak a kijelölt nyitvatartási időintervallumban érvényes.

4.3. Nyitvatartási időn kívüli érintés nem fogadható el.

4.4. Az a csapat, amelyik nem érkezik be nyitvatartási időn belül az őrzött pontra a versenyből nem esik ki (lásd 6.b pont)

4.5. Csapatpóló-csapatzászló: Nem feltétele a túrának, de célszerű. Külön pont vagy percérték nem jár érte. Az egyenruhának utalnia kell a csapat nevére, jól láthatónak kell lennie, és nem lehet márkanév. A csapat neve sem lehet márkanév (Pl: Budmil)


5. Büntetések:


5.1. A rendelkezésre álló 12 órás tényleges menetidőn túli célbaérkezés esetén minden megkezdett perc dupla büntető percként a csapat abszolút menetidejéhez kerül hozzáadásra.(1 perc késésért 2 perc büntetés jár.)

5.2. Ha a csapat jogszerűtlenül jut információhoz, a menetideje 100 %-al kerül megduplázásra! Az adott cselekedet utólagos elbírálást von maga után.

5.3. A túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni! Tömegközlekedési eszköz, vagy egyéb jármű igénybevétele, az adott csapat túrájának feladását jelenti!

5.4. Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése stb…

5.5. Bármilyen csalásért az adott személyt – utólagos elbírálásként 1 évre eltiltjuk a Hamahama Természetjáró Egyesület túráin való részvételtől!

5.6. Kérjük, vigyázzatok a természeti és épített értékekre, és ne szemeteljetek! Ha egy csapatot, csapattagot rongáláson és/vagy szemetelésen tetten érünk, kizárással büntetjük.

5.7. A büntetések a csapat menetlevelén és a pontőrnaplóban kerülnek adminisztrálásra.

5.8. A csapatoknak tilos a kiszolgáló (depo) - autó igénybevétele. Annak használata az egész csapat feladását jelenti.

5.9. Az a csapattag, aki a túra során feladta a versenyt, később nem csatlakozhat újra a csapatához. A szabályt megszegő csapatot kizárjuk a versenyből.


6. A túra teljesítése:


A túra teljesítettnek minősül és értékelhető, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a csapat a versenyszabályzatot nem szegte meg

b) 5 Őrzött pontot gyűjt. (pl. minimum 4 Őrzött pont és a Bónusz pont érintése teljesített túrának minősül)

c) induló létszám mínusz 1 fővel visszaérkezett a Bázisra

d) a menetlevelét a célban leadta
e) 12 órán belül beér a célba.

 

A csapatok közötti sorrend elsősorban az őrzött ellenőrző pontok érintése alapján alakul ki. Az őrzött ellenőrző pontok sorrendben történő érintése a legértékesebb teljesítmény.

 

7. A túrát az a csapat nyeri meg, amelyik:


1.) A legtöbb őrzött pontot igazoltan érintette, a Bónusz ponttal együtt.

2.) Az abszolút menetideje (tényleges menetidő mínusz az érintett őrizetlen pontokért járó időérték) a legkisebb.

3.) Holtverseny esetén a sorrend a rövidebb tényleges menetidő szerint alakul.

4.) A Téli Tüdőtisztító Túlélőtúra a HAMAHAMA Kupa része. A Hamahama kupa eredményének kihirdetése az 5T eredményhirdetése után lesz.

 A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítás után a versenyszabályzatot nem módosítják!

Az eligazításig a változtatás jogát fenntartjuk.

 

Budapest, 2017. október 15.

 

 

 

Túráinkat - szerencsére - más oldalak is szívesen átveszik, de sajnos nem mindig frissítik!
FONTOS, hogy a VÉGLEGES és PONTOS információkat MINDIG ezen az oldalon találod!